Directe a:  KlaustreKampusKalidoscopi Kitxalla
RSS Versió per imprimir

Logo LICÀnkora
Recursos educatius per a l'atenció a la diversitat lingüística i cultural
cua

Assistent:Ajuda


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
TOTES

1

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 17:13
 
156 activitats
Autoria
 • Carme Monegal Mirambell
Editorial
 • Edicions L'Àlber


Tipus de recurs
 • Llibre
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Educació secundària obligatòria
Data

Extensió

Observacions
Conté pàgines amb il·lustracions a tot color. L'annex és fotocopiable per a ús intern dels alumnes de la classe.
Descripció del recurs
És un llibre ple de suggeriments pràctics que pot ser útil per a tots els mestres i professors que volen fer fer pràctiques de català parlat als seus alumnes.
El llibre es divideix en dues parts. A la primera part hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 àrees temàtiques. Tant les situacions bàsiques de diàleg com les activitats-joc que s'hi proposen detallen els objectius comunicatius que tenen, l'habilitat lingüística que treballen, el material que es necessita i el procediment que cal seguir. La segona part conté tots els elements que es necessiten per dur a la pràctica les activitats proposades a la primera part: fotografies, esquemes, dibuixos, llistes...
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

A

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 28 March 2011, 14:09
 

A L'ABAST. Comunicació bàsica en llengua catalanaA l'abast
Autoria
 • Conselleria d'Educació i Cultura.
  Direcció general de política Lingüística.
Editorial
 • Govern de les Illes Balears.


Tipus de recurs
 • Portal
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
A l'abast és un material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que tenen inquietud per acostar-se a la realitat lingüística i cultural de la llengua catalana.

Aquesta pàgina web vol facilitar l'adquisició d'una sèrie de recursos útils per a la comunicació bàsica en llengua catalana.

Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Posa a l'abast de l'aprenent les frases en català i la traducció al costat. La persona interessada pot triar la traducció en nou llengües diferents: castellà. anglès, japonès, xinès, rus, alemany, francès, basc i romanès. També permet escoltar la pronunciació d'aquestes frases amb veu masculina i femenina.

Per acabar, dir que també ofereix una gran varietat de materials i recursos lingüístics accessibles a través d'Internet per ampliar coneixements.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:27
 
Anem a comprar
Autoria
 • Jesús Nogués Noguera
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada a l’alumnat de l’Aula d’Acollida de Cicle Superior de Primària i de Primer Cicle d’ESO. Aquesta Cacera del Tresor té com a objectiu fomentar l’aprenentatge del tema de les Compres.

La proposta de treball planteja un viatge pel món de les compres i les botigues. Les preguntes que estructuren la tasca plantegen una gran varietat d’activitats i de recursos. També es contemplen diferents nivells d’aprenentatge en algunes activitats. La gran pregunta proposa un activitat pràctica de síntesi dels continguts treballats.

Els materials de suport posen a l’abast de l’alumnat una gran varietat d’activitats i recursos: ús del processador de textos, vídeos, imatges, tècniques de dibuix, diccionari en línia, activitats clic, treball de camp, etc.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:28
 
Antecipació continguts de medi social
Autoria
 • CEIP Nadal de Sant Feliu de Llobregat
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Orientacions didàctiques
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data
2006
Extensió
11 min.
Observacions

Descripció del recurs
Experiència adreçada al mestre de l'aula d'acollida de primària.

L'experiència que recull aquest vídeo proposa com a bona pràctica, a l'aula d'acollida, l'antelació de continguts de Medi Social.

L'objectiu de la proposta és anticipar continguts i el lèxic bàsic de l'àrea per tal de poder afavorir la incorporació i seguiment d'aquest alumnat a l'aula ordinària, ajudant-los a entendre millor les explicacions i la realització de les activitats.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:10
 
Associacio_de_Lectura_facil.png
Autoria

EditorialTipus de recurs
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L’Associació de Lectura Fàcil recolza projectes de creació, adequació i difusió dels materials (llibres, documents, webs...) adreçats a les persones que , per motius diversos, mostren dificultats lectores i/o de comprensió .

A la seva web hi ha informació sobre:
A qui s’adreçen els materials de LF ?
Com fer un text de LF?
Càtaleg de llibres de LF
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:36
 
centre acollidor CEIP Drassanes
Autoria
 • CEIP Drassanes de Barcelona
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Orientacions didàctiques
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2006
Extensió
11 min.
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo mostra com desenvolupa i s'organitza el centre CEIP Drassanes de Barcelona per atendre l'arribada d'alumnat nouvingut.

Alguns dels elements que es descriuen són la importància que té la rebuda inicial, on hi ha d'haver un temps i un espai per a les famílies i un altre per als mestres, i com la porten a terme ells. També s'incideix en els dos grans objectius que defineixen la seves actuacions: les competències bàsiques d'aprenentatge i la consecució d'habilitats socials bàsiques d'integració i relació.

A nivell pràctic, es detalla una sessió de l'aula d'acollida, detallant la metodologia emprada, aportant els suports, recursos i estratègies més adients i d'altres suggeriments per poder donar resposta a la diversitat de l'alumnat nouvingut.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

B

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Sunday, 18 December 2011, 20:47
 
Autoria
 • Grup Enciclopèdia Catalana
EditorialTipus de recurs
 • Eina d'avaluació
 • Exercicis/activitats
 • Aplicacions interactives multimèdia
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
 • B2: Avançat usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs

La BAL és un recurs que pretén fer amè i divertit l'aprenentatge de la llengua als alumnes dels cicles educatius que van des del cicle superior de primària fins al segon cicle d'ESO, a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les possibilitats que el món multimèdia ens ofereix.

En el moment de jugar, a cada proposta que es fa, és possible consultar el diccionari DIDAC abans de respondre, i comprovar després els resultats per veure si s'ha fet correctament.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:37
 
Bloc ciències socials
Autoria
 • Andreu Guiu i Puyol
EditorialTipus de recurs
 • Bloc
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • B1: Llindar usuari independent
 • B2: Avançat usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Bloc, adreçat a alumnes i professors de l'ESO i de Batxillerat, que pretén ser una porta d'accés als recursos que Internet ofereix a professors i estudiants de les Ciències Socials.

Aquest bloc és la continuació de "El Web de les Ciències Socials" que ha deixat d'actualitzar-se però que encara es pot visitar.

Els continguts i recursos que ofereix en format text i materials multimèdia per a les Ciències Socials s'estructuren en quatre blocs temàtics: Història, Geografia, Història de l'Art i Sociologia.

També ofereix a la pàgina d'inici informació actualitzada de novetats com informacions d'actualitat, publicacions,vídeos, Webs recomanades, altres blocs, etc.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

C

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:25
 
cacera_hivernNA.png
Autoria
 • Núria Alart
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l’Aula d’Acollida per treballar continguts del tema L’hivern.
Es treballen les característiques bàsiques de l’hivern a Catalunya i la festa de Carnestoltes.
Les preguntes són senzilles i els recursos de consulta que ens ofereix són de format divers: vídeos, webs per cercar informació reculls de dites i endevinalles, cançons...
La Gran Pregunta relaciona els continguts treballats amb els països d’origen dels nois i noies i amb Catalunya.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 14:14
 
Comencem a llegir
Autoria
 • Elena Recasens Cortina
 • Elisabet Ballart Capdevila
Editorial
 • Barcanova


Tipus de recurs
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil (per a l'alumnat en general)
 • Cicle inicial i mitjà d'Educació primària (per a l'alumnat nouvingut)
Data
2001
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
El llibre consta de dues parts ben diferenciades. La primera, presenta les lletres de l'abecedari, alfabetitzades, amb la intenció que puguin ser treballades en l'ordre que es cregui més adient. S'Hi troben totes les lletres, excepte la w i la y (aquesta grafia es treballa dins la lletra n per formar la representació gràfica del so nasal palatal).
La segona part és un conte que té com a protagonista en Hassan. Aquest conte està pensat per començar-lo a llegir mentre es va progressant en l'aprenentatge lector. Per això les primeres imatges van acompanyades de poc text, escrit en lletra de pal. A mesura que avança la història, les frases són més llargues i es fa servir la lletra lligda.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

D

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:35
 
Autoria
 • Ricard Benito Pérez Sheila González Motos
Editorial
Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs

Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió
Nombre de pàgines: 82
Observacions
Col·lecció: Informes Breus Núm.: 28

La publicació es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest informe fa una anàlisi del recurs que en els darrers anys s’ha configurat com el principal dispositiu d’atenció a l’alumnat d’origen estranger als centres de secundària: les aules d’acollida.

Els autors analitzen com s'han portat a terme , en diferents centres educatius, les avaluacions inicials, l'aproximació a l'entorn personal i familiar dels nous alumnes, l'assignació de nivell i d'horari d'aula d'acollida, la previsió dels plans individuals intensius i els diferents models de transició a l'aula ordinària.

Així, a partir de la detecció del punts forts i febles de les diferents actuacions , s'intenten posar en relleu- en forma d'orientacions- aquelles pràctiques i dinàmiques que poden facilitar una millor escolarització de l'alumnat estranger als centres de secundària, posant especial atenció als processos de transició de l'aula d'acollida a l'aula ordinària.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:01
 
Una mà de contes
Autoria
 • CEIP Can Parera de Montornès del Vallès
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Complementari
 • Orientacions didàctiques
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Infantil
 • Primària
Data
2008
Extensió
7 min. 48 seg.
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo ens mostra com treballen, al CEIP Can Parera, el recurs del web Una mà de contes.

L'experiència recull com els alumnes de sisè expliquen els tallers i les possibilitats que ofereix aquest recurs, tot treballant cooperativament amb els alumnes de l'Aula d'acollida.

Entre d'altres, les activitats que es poden treballar són: dibuixar, escriure, escoltar, fer lectures, l'anglès, etc. També comporta un treball molt rellevant de les noves tecnologies.

També es fa esment, dintre de l'apartat destinat als mestres, de les funcions que ofereix el Bloc del web. Des d'aquest espai es pot accedir a molta documentació dels contes, abans de treballar-los, i permet participar enviant i compartint els treballs realitzats amb les famílies o amb altres escoles, entre d'altres opcions.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 16:07
 
Destapa't
Autoria
 • Dolors Badia, Lydia Verdeny, Joan Subirana [il•lustrador]
Editorial
 • L'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2007
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest material té com a objectiu ajudar els alumnes nouvinguts, mitjançant jocs i activitats lúdiques, a posar en pràctica el treball oral de la llengua catalana en els primers estadis d'aprenentatge.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:09
 
Diccionari català aranès
Autoria

Editorial
 • Editat amb la col·laboració de l'Oficina de Foment de l'aranès i l'Associació Punt d'Intercanvi


Tipus de recurs
 • Complementari
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil
 • Primària
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest diccionari adreçat a l'alumnat nouvingut, basat en la publicació: "Diccionari infantil il·lustrat català-àrab", conté 12 centres d'interès. Inclou un total de 263 paraules.

El nucli de cada entrada és la imatge, a sota té el nom en català i en aranès. Aquesta versió en línia incorpora la pronunciació dels mots catalans i aranesos.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:10
 
Diccionari català-urdú
Autoria
 • Ahmad Alkuwaifi, Montserrat Torres Fabrés
Editorial
 • Editat amb la col.laboració de l'Associació Punt d'Intercanvi


Tipus de recurs
 • Complementari
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil
 • Primària
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest diccionari català-urdú, adreçat a l'alumnat nouvingut, conté 12 centres d'interès. Inclou un total de 261 paraules.

El nucli de cada entrada és la imatge, a sota té el nom en català i en urdú. Aquesta versió en línia incorpora la pronunciació dels mots catalans i urdús.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:56
 
Autoria
 • Mònica Barrieras, Pere Comellas, Mònica Fidalgo, M. Carme Junyent i Virgínia Unamuno
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Informatiu
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2009
Extensió
Nombre de pàgines: 138
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 8
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquesta publicació parteix del convenciment que la diversitat lingüística és una riquesa en el nivell global i en el local, en la dimensió personal i en la col•lectiva.

Sobre aquesta valoració es formula una proposta que es basa en el coneixement i el reconeixement de la diversitat lingüística de l'alumnat.
Tot postulant que la diversitat lingüística és l'eix vertebrador d'una proposta escolar inclusiva i transversal, aquesta guia ofereix eines, idees i principis per al treball orientat a la incorporació pràctica de les competències plurilingües i de tots els sabers lingüístics dels alumnes.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

E

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:11
 
El bloc i l'aula d'acollida
Autoria
 • IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2007
Extensió
3 min.
Observacions

Descripció del recurs
Experiència realitzada pels alumnes de l'aula d'acollida del IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Els propis alumnes expliquen les diferents activitats que porten a terme a l'aula.

L'objectiu és promoure la integració dels nois i noies nouvinguts i de fomentar el treball cooperatiu. L'activitat mostra com el Bloc i les activitats multimèdia són un recurs engrescador, motivador i que s'adapta a les seves necessitats i diferents ritmes d'aprenentatge. Aquesta dinàmica de treball també afavoreix l'autonomia dels alumnes i un major grau d'implicació.

Per tant, resulta una proposta molt adequada per fomentar l'us de la llengua catalana i d'actituds cooperatives.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:47
 
diari interactiu
Autoria
 • Margarida Roca
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Lectura adaptada
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
Gener de 2006
Extensió

Observacions
Imatges cedides per la editorial EUMO
Descripció del recurs
Proposta en línia d’activitats per treballar la lectura adaptada del Diari d’Anna Frank .

El text adaptat és " El diari d'una noia" , de la col.lecció Català Fàcil de l'editorial EUMO.

El recurs interactiu està estructurat en els següents apartats:

- Qui l'ha escrit?
- Abans de llegir
- Mentre llegeixes
- Després de llegir


Als dos primers apartats es proposen textos i activitats senzilles per conèixer :

- les característiques d'un diari personal
- la biografia de l’autora
- el context històric de la novel.la


Al tercer , hi ha tres qüestionaris per treballar la comprensió del text adaptat .
El quart,en format Quadern Virtual, conté dos qüestionaris per repassar els continguts de la unitat.

El material forma part de les Propostes de Lectura de Secundària de l’Edu 365.cat ( activitats de Nivell de dificultat 1).
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:48
 
Anna_Frank.png
Autoria
 • Henar Morera Velázquez
  Margarida Roca Herrera
  Il.lustracions Arian Morera
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Lectura adaptada
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
SEMINARI "El gust per la lectura" 2005–2006
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
Servei d’Ensenyament del Català
Extensió
30 pàgines
Observacions

Descripció del recurs
Proposta d’activitats del Diari d’Anna Frank, que parteix de dos textos:

-la versió completa del llibre en l’edició de 2003

-la versió reduïda de l’editorial EUMO El diari d’una noia, de la col•lecció Català fàcil.

Les activitats es plantegen per treballar la comprensió lectora del text , tant pel que fa a la versió completa com en la versió adaptada.
Als enunciats s’indica si són apropiats per als qui han llegit la versió completa (VC) o la versió reduïda (VR).

Les activitats s’estructuren en tres parts:
1. En començar la lectura
2. Mentre llegim
3. Després de la lectura


Al primer bloc es plantegen activitats per conéixer el context històric de l'obra. A la segona, hi ha les activitats de comprensió i, a la tercera, les que promuen la reflexió personal sobre els fets que s'expliquen al text.

Aquesta proposta és la segona del dossier "DIARIS", que té com a finalitat treballar la literatura memorialística i autobiogràfica amb els alumnes de segon cicle de Secundària.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Imatge Maria Dolors Martos Gómez
per Maria Dolors Martos Gómez - Monday, 17 January 2011, 12:55
jardi_diversitat_1.pdf
 

El jardí de la diversitatEl jardí de la diversitat
Autoria
 • Gemma Tort i Ferran
Editorial
 • Pla Educatiu d'Entorn de Torredembarra


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Primària-cicle inicial
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
La proposta didàctica consta de tres dossiers d'activitats per treballar l'educació intercultural amb tot l'alumnat. Estàn adreçats als cicles d'educació primària, tot i que el dossier 3 també es pot fer servir a 1r i 2n d'ESO.

Accés al dossier 1 (pdf)
Accés al dossier 2 (pdf)
Accés al dossier 3 (pdf)
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:14
 
El menjar i el beure
Autoria
 • Judith López García
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de les aules d'acollida de cicle mitjà i superior de primària.

Les preguntes plantejades són senzilles i tenen com a objectiu el coneixement i ampliació de lèxic relacionat amb el tema del menjar i el beure. També incideix en els aliments i algunes begudes típiques de Catalunya. La gran pregunta proposa que l'alumnat posi en pràctica els continguts treballats elaborant el seu propi menú en un document Word.

El suport del recursos facilitats posa a l'abast de l'alumne una gran varietat de possibilitats i formats (diccionari en línia, vídeos, jocs Clic, jocs, cançons, dites i frases fetes,...).

Entre els webs facilitats cal destacar aquest per la varietat i riquesa de les propostes: Fruites i hortalisses.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Imatge Maria Dolors Martos Gómez
per Maria Dolors Martos Gómez - Monday, 17 January 2011, 15:16
 
El mercat
Autoria
 • Departament d'Educació
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Recurs interactiu per a l'aprenentatge inicial de la llengua. Els continguts corresponen al nivell A1 del MECR. Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d'un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s'estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 16:18
 
El meu àlbum
Autoria
 • Rosa Boixaderas
 • Elisenda Puig

Editorial
 • Eumo editorial


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària (cicle mitjà i superior)
 • Secundària obligatòria (ESO
Data

Extensió

Observacions
El material per a l'alumnat s'acompanya d'una guia per al professorat que es pot consultar en línia.
Descripció del recurs
És un material pensat per a alumnat que s'inicia en l'aprenentatge del català, independentment de l'edat i de la història escolar. És tracta d'un llibre de treball individualitzat que permet que cada alumne vagi al seu ritme, escrivint apunts de la seva biografia i aspectes del seu país d'origen. El material té dues parts. La primera 'Qui sóc i d'on vinc' consisteix en 26 temes que giren al voltant de la família, la casa, les activitats diàries, les amistats, els records d'escola i dades geogràfiques, costums i tradicions del seu país. La segona part 'Paraules i frases' està estructurada segons tres blocs: vocabulari, estructures i il·lustracions.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:16
 
El meu país d'allà
Autoria
 • Vera Serra (guió i coordinació),
  Fernando Lorza (enregistrament i edició)
Editorial
 • Departament d'Educació (Serveis Territorials Baix Llobregat-Anoia)


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Projecte col·laboratiu
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió
34 min.
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo mostra, una experiència duta a terme a l'aula d'acollida de l'IES Severo Ochoa d'Esplugues de Llobregat. Els alumnes d'aquesta aula són de diferents indrets del món i ens expliquen les seves experiències a Catalunya i com s'han integrat.

Els països d'origen dels protagonistes són: Bolívia, Argentina, Equador, Romania, Camerun i Ucraïna.

Els alumnes van intervenint a partir de diferents qüestions que els permeten parlar del seu país d'origen, descrivint semblances i diferències amb el país d'acollida.El guió que segueix el document i que estructura el projecte és el següent.

1. Presentació.
2. La meva ciutat d'allà.
3. La meva escola d'allà.
4. Deixar el país d'allà.
5. El país d'aquí vist des d'allà (per ells abans d'arribar-hi).
6. Coses d'allà (festes, menjars, jocs).
7. Arribar a un altre país (integració, acollida, dificultats, anècdotes,...).
8. Opinió sobre el projecte: Conèixer el país d'allà.
9. El futur ( on viure, acadèmic, expectatives,...).
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 21 March 2011, 15:22
 

El món de la DúniaEl món de la Dúnia
Autoria
 • Montserrat Torres i Ahmad Alkuwaifi
Editorial
 • Associació Punt d'Intercanvi


Tipus de recurs
 • Llibre de Text
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data

Extensió

Observacions
Col•lecció del projecte “Educar en la diversitat”. Està formada per 3 llibres plurilingües agrupats per zones geogràfiques i cada llibre inclou el vocabulari en català i en 5 idiomes més. A la pàgina http://www.puntintercanvi.org/ (Projectes | Educar en la diversitat), es pot accedir als arxius d'àudio. Títols publicats:
• El món de la Dúnia. Llengües asiàtiques (versió català- xinès, tagàlog, urdú, bengalí i hindi).
• El món de la Dúnia. Llengües de l'Europa de l'Est ( versió català- romanès, rus, ucraïnès, búlgar i polonès).
• El món de la Dúnia. Llengües africanes (versió català- àrab, amazic, wòlof, manding i ful).
Descripció del recurs
El món de la Dúnia té 15 centres d’interès. En cadascun hi ha elements propis de cada cultura per treballar aspectes relacionats amb la diversitat cultural i lingüística. També incorporen accions, la qual cosa permet elaborar frases senzilles amb el vocabulari proposat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 13:17
 
El món dels contes: la família i els oficis
Autoria
 • Antoni Leal Martínez
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de cicle mitjà i superior de primària de l'aula d'acollida per treballar continguts com la Família i els oficis. A partir de la consulta d’uns recursos proposats i dels coneixements previs dels alumnes en relació al conte i les parts i elements que el constitueixen (estructura, argument, personatges, etc.).

Le preguntes plantejades són senzilles i defineixen i concreten molt bé les respostes que es demanen. Els recursos d’Internet proposats ofereixen diferents formats de contes.

La cacera es tanca amb una activitat en forma de pregunta de síntesi on l’alumnat ha de demostrar que ha assolit els continguts treballats a partir de la cerca d’informació que s’ha proposat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 18:46
 
El món per un forat
Autoria
 • Departament d'Ensenyament
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aplicació interactiva amb vídeos, fotografies, dibuixos i activitats. Recolza l'observació indirecta dels principals continguts que hi ha a l'àrea de la descoberta de l'entorn natural i social.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 25 March 2011, 11:52
 
El nostre món
Autoria
 • ACEFIR. Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca.
EditorialTipus de recurs
 • Llibre de Text
Nivells d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
1999
Extensió

Observacions
Consta de tres llibres i un material gràfic complementari.
Descripció del recurs
Aquest recurs és la conjunció d’un mètode sil•làbic i un de visual (fotografies i CD)
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 17:07
 

El projecte món. Materials per a alumnat nouvingut. Nivells A1, A2 i B1Projecte món
Autoria
 • Elisenda Romeu
 • Mercè Sendrós
 • Anna Piella
Editorial
 • Grup Promotor Santillana


Tipus de recurs
 • Llibre de Text
 • Activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usiari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions
Completen els materials del "Projecte Món":
 • Món. Lectoescriptura
 • Món. Llengua. Nivell Llindar
 • CD_ROM Projecte Món
 • Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa i
 • Ciències socials.
Descripció del recurs
Material orientat a l'aula d'acollida. Està estructurat en 11 unitats que tenen com a eix central temes de l'entorn immediat de l'alumnat, a partir dels quals es treballen aspectes de la llengua, tant de vocabulari com estructures senzilles. El nivell de llengua correspon a l'A1 i A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'Avaluació de llengües. Les unitats estan basades en les activitats, de manera que l'aprenentatge és pràctic i comunicatiu. Cada unitat conté imatges per potenciar l'expressió oral, textos per treballar la comprensió auditiva i la lectura, i activitats orals i escrites. Al llarg de tot el llibre hi ha una presència important de la interculturalitat, que es reflecteix en les imatges, els textos i el treball de les festes d'arreu del món.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 16:59
 
Els llibres de la Nur
Autoria
 • Montserrat Torres, Ahmad Alkuwaifi
Editorial
 • Associació Sociocultural Punt d'Intercanvi


Tipus de recurs
 • Llibre de Text
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions
Col·lecció de llibres il·lustrats bilingües, en català i en les llengües dels col·lectius majoritaris de persones immigrades.
A la pàgina http://www.puntintercanvi.org/ (Projectes | Educar en la diversitat), es pot descarregar la guia didàctica.
Descripció del recurs
L’objectiu d’aquesta col·lecció és facilitar l’aprenentatge de la llengua i de la cultura catalanes als nous ciutadans.

Títols publicats:

Hola, Nur!

La Nur aprèn

Els llibres de la Nur versions: català-amazic, català-romanès, català-urdú, català-xinès,català-wòlof

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 16:20
 
Ens entenem!
Autoria
 • Ricard Bonmatí; Quim Canals; Dolors Collell, Mercè Maure;Anna Rodríguez; Xavi Vernetta.
Editorial
 • Eumo


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Conté sis peces o guions teatrals, escrits expressament per ampliar les possibilitats d'aprenentatge de la llengua als alumnes nouvinguts de les aules d'acollida i per facilitar-los la relació interpersonal a dins del grup i amb l'entorn escolar.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 25 March 2011, 12:34
 
Entrena't per llegir
Autoria
 • Elisabeth Badia Escolà; Carme Camprubí Maya.
  Ha col·laborat en els gions:
  Isabel Morales Garcia
  Idea i coordinació:
  Anna Pujol i Brunet
Editorial
 • Departament d'Ensenyament


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Interactiu
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Primària
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest material està constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Les habilitats per desenvolupar són: la gimnàstica ocular, la gimnàstica significativa, la cognició global, l'atenció visual, les fixacions, la memòria i la comprensió literal.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

F

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:33
 
La SIRENA
Autoria
 • Lluïsa Mañanas i alumnat de l'aula d'Acollida de l' Escola Cascavell.
EditorialTipus de recurs
 • Projecte col·laboratiu
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data
Curs 2008-2009
Extensió
3 minuts i 20 segons
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo mostra el procés seguit per a l’elaboració del conte La Sirena i les Pomes, una de les activitats proposades a la web "una mà de contes" en la que el curs 2008-2009 han participat els nens i nenes de l’Aula d’acollida de l'Escola Cascavell de Sant Adrià de Besòs. L’experiència inclou activitats de llengua oral i escrita , ús de les TIC i expressió artística.
Al bloc "una mà de contes" es comenta també l’activitat i hi ha l'enllaç amb el conte realitzat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:38
 
16_FMatlas_bordes.png
Autoria

EditorialTipus de recurs
 • Generador
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
Destinataris

Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aplicatiu gratuït per crear activitats de georeferenciació de forma col.laborativa, mitjançant Google Maps.
A les localitzacions dels llocs escollits, es poden afegir enllaços, text, imatges i multimèdia . També podem publicar-los ,amb el codi embed que generen als blocs , wikis i altres recursos web.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

G

Imatge Maria Dolors Martos Gómez
per Maria Dolors Martos Gómez - Tuesday, 18 January 2011, 18:17
 

GALÍ. Guia per a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalanaGalí. Guia per a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana
Autoria
 • Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Orientales i el Centre de Recursos Pedagògics "Maria Montessori" de l'Alguer.
Editorial
 • Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Adults
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

Galí introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana a partir d'activitats seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques que requereix la integració de l'alumnat dins del sistema educatiu, en el marc de la metodologia d'autoaprenentatge lingüístic.

El projecte original, del qual ha sortit el Galí en línia, va ser el CD-ROM "Galí", que va ser produït l'any 2000 en el marc d'un projecte europeu conjuntament pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Orientales i el Centre de Recursos Pedagògics "Maria Montessori" de l'Alguer.

Els exercicis del Galí es poden fer en aquestes variants:

-> Variant central
-> Variant nord-occidental
-> Variant Alguerès


Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

I

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:57
 
Autoria
 • Marta Comas, Encarna Molina i Mònica Tolsanas
Editorial
 • Eumo.Fundació Jaume Bofill.


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Informatiu
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió
Nombre de pàgines: 126
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural
Núm.: 6
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest llibre té com a finalitat explorar les trajectòries d'incorporació social dels fills i filles de famílies de la «nova» migració, centrant-se en la construcció de la seva identitat des d'una òptica educativa.
El llibre parteix d'una sèrie de retalls de vida que il•lustren la diversitat de situacions amb què es troben aquests joves.
Uns capítols tenen una orientació més pragmàtica, altres pretenen informar o ajudar a la reflexió i a la formació, per donar un cop de mà al professorat que, ja sigui des de les tutories personalitzades o com a professors i professores, conviuen amb aquests infants i joves.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

J

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 15:51
 
Jocs d'ortografia
Autoria
 • Josep Tió
Editorial
 • Edicions l'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data

Extensió

Observacions
Aquest material porta associat el llibre del professor Jocs d'ortografia. Guia didàctica
Descripció del recurs
Conté els materials i les instruccions de 50 jocs que treballen dues habilitats: l’auditiva, necessària per a la comprensió del llenguatge i per a la codificació dels sons en grafies, i la visual, imprescindible per a la percepció de tots els elements que configuren una unitat significativa escrita i per al seu emmagatzematge a la memòria.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 25 March 2011, 12:21
 
Jocs de consciència fonològica
Autoria
 • Josep Tió
Editorial
 • Edicions l'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle inicial per a l'alumnat en general
 • Primària-cicle mitjà i superior per a l'alumnat nouvingut
Data

Extensió

Observacions
Aquest material porta associat el llibre del professor Jocs de lèxic i expressió. Guia didàctica.
Descripció del recurs
Col·lecció Jocs per a parlar i escriure. Conté els materials i les instruccions de 40 jocs que treballen algunes habilitats lingüístiques fonamentals en l’aprenentatge de la llengua escrita. Tenen dues finalitats essencials: facilitar l’anàlisi de l’estructura sonora de les paraules i relacionar l’estructura sonora de la llengua oral amb l’estructura gràfica de la llengua escrita.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 16:06
 
Jocs de lèxic i expressió
Autoria
 • Josep Tió, Anna Bach, Joan Escarrabill, Raquel Hedo, Olga Raset
Editorial
 • L'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2006
Extensió

Observacions
Col•lecció Jocs per a parlar i escriure
Descripció del recurs
Conté els materials i les instruccions de 51 jocs que treballen la comprensió i l’apropiació d’un nombre important de paraules bàsiques, les quals, al seu torn, serveixen per augmentar la fluïdesa expressiva.
Aquest material porta associat el llibre del professor Jocs de lèxic i expressió. Guia didàctica
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 21 March 2011, 14:00
 
Jocs fonològics
Autoria
 • Lurdes Ribas i Dolors Gispert
Editorial
 • L'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Primària (per a l'alumnat nouvingut)
 • Primària- cicle inicial i mitjà (per a l'alumnat en general)
Data

Extensió

Observacions
Col•lecció Racons de treball oral al parvulari
Descripció del recurs
Dóna recursos per afavorir tant la discriminació auditiva com la correcta pronunciació dels alumnes
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

L

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:11
 
Autoria
 • Francesc Carbonell
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Informatiu
 • De consulta
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
 • Famílies
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data
2006
Extensió
110 pàgines
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 1

El llibre es pot desacarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest llibre exposa les actituds i les actuacions més convenients perquè l'acollida, especialment en el context educatiu, faciliti un desenvolupament òptim dels processos d'adaptació i d'inserció social de l'alumnat nouvingut.
L'autor del llibre entén l'acollida com una actitud humana intrínseca al fet educatiu, que ha de presidir un conjunt d'actuacions i d'estratègies adreçades a afavorir la plena integració de tot l'alumnat als centres.
Així al llibre proposa, a partir d'exemples, diverses pràctiques formatives i informatives per ajudar a desenvolupar l'autonomia de les persones nouvingudes i a millorar la convivència de tots plegats.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 1 April 2011, 16:54
 
L'arribada a l'escola
Autoria
 • CEIP Pere Viver
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Infantil
Data
2006
Extensió
11 min.
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo ofereix la rebuda a l'aula i l'explicació d'un conte desconegut a l'alumnat que inicia el procés d'escolarització al CEIP Pere Viver de Terrassa.

L'objectiu d'aquesta proposta és mostrar les estratègies que segueix la mestra per afavorir la parla en llengua catalana.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 1 April 2011, 16:59
 
L'expressió oral al parvulari
Autoria
 • CEIP Collaso i Gil
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Orientacions didàctiques
 • De consulta
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil
 • Primària
Data
2004
Extensió
17 min.
Observacions

Descripció del recurs
Aquesta experiència, dirigida a l'alumnat de parvulari, mostra un treball de l'ensenyament de la llengua basat en en enfocament comunicatiu. La idea central és aprofitar qualsevol situació espontània per ensenyar llengua. Un bon exemple és l'us del pati com a context d'aprenentatge, posant molta atenció i realitzant intervencions lingüístiques.

En un aula de P5 uns infants amb més domini del codi parlen de coses que els interessen en una conversa dirigida, en que la mestra ajusta la seva intervenció docent al nivell de desenvolupament de la llengua dels nens i nenes.

Entre els recursos que fan servir, el conte és un eix central. Expliciten aspectes com la selecció, la importància que atorguen als suports visuals i les diferents fases o moments lingüístics en què divideixen l'explicació dels contes.

Un altre recurs que mostren i que els dóna molt bon resultat és el racó del 'hospital.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:59
 

L'Omar i l'Aixa.Socialització dels fills i filles de famílies marroquinesAutoria
 • Francesc Carbonell
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Informatiu
 • De consulta
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2006
Extensió

Nombre de pàgines: 117

Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural
Núm.: 2
El llibre es pot descarregar en format Pdf.


Descripció del recurs
Aquest text, fonamentat en una recerca etnogràfica del sociòleg Diego Herrera sobre el procés de socialització a Catalunya dels infants i joves de famílies d'origen marroquí, és una aproximació a les dinàmiques -culturals, però sobretot socials- d'aquest procés.
Al llibre s'exposen els trets més significatius de l'organització familiar, el sistema escolar i el lleure al Marroc i com evolucionen les identitats d'aquests nois i noies al país d'acollida.
També es proposa que aprofitem el bagatge que els nous alumnes aporten als nostres centres escolars.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:39
 
4_Lectura_facil.png
Autoria
 • Jaume Serra Milà
EditorialTipus de recurs
 • Llibre de lectura
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L’autor ens presenta en aquesta pàgina orientacions per als docents i materials pels alumnes en format pdf per treballar la Lectura Fàcil :

L'adaptació a lectura fàcil de la novel•la La Fletxa Negra , per l’alumnat nouvingut de llengua no romànica, complementada amb una relació d’imatges .

Una guia per redactar textos de lectura fàcil.

Exemples d’enunciats de lectura fàcil d’exercicis i activitats escolars.

Models de comunicats de lectura fàcil adreçats a les famílies.

Qüestionari de verbs per l’alumnat nouvingut de llengua no romànica.

També s’inclou l’enllaç a la Memòria sencera del treball de recerca realitzat
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:40
 
PRIMAVERA_1NA.png
Autoria
 • Núria Alart
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l’Aula d’Acollida per treballar continguts del tema La primavera.
Les preguntes es plantegen a partir de la lectura i audició del conte “El gegant egoista” i del treball del vídeo "La primavera" de la pàgina el Món per un forat.
La Gran Pregunta relaciona els continguts treballats amb els països d’origen dels nois i noies proposant una activitat d’expressió escrita.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:42
 
PRIMAVERA 2
Autoria
 • Núria Alart
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l’Aula d’Acollida per treballar continguts del tema La primavera.
Les preguntes es plantegen a partir de la lectura i audició del conte “El gegant egoista” i del treball del vídeo "La primavera" de la pàgina el Món per un forat.
La Gran Pregunta relaciona els continguts treballats amb els països d’origen dels nois i noies proposant una activitat d’expressió escrita.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:43
 
TARDOR
Autoria
 • Núria Alart
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l'Aula d'Acollida per treballar continguts del tema La Tardor.
El punt de partida és el quadre “El pont japonès” de Monet .
Les preguntes plantejades són senzilles i relacionades també amb l’experiència dels alumnes i combinen activitats d’aprenentatge de les característiques de la tardor , les nostres festes tradicionals i la pintura de Monet.
Els recursos de consulta que ens ofereix la cacera són de format divers: vídeos ,webs per cercar informació ,reculls de dites i endevinalles, cançons...
La Gran Pregunta relaciona els continguts treballats amb els països d’origen dels nois i noies
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:56
 
làmina AA
Autoria
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
  Departament d'Educació
EditorialTipus de recurs
 • Complementari
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquesta làmina és un recurs didàctic que permet realitzar un aprenentatge de lèxic dins d’un context.
Les orientacions didàctiques que es proposen tenen a objectiu el treball de les quatre habilitats de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.

- Descarregar la làmina
- Orientacions didàctiques

- Trencaclosques en línia
proposat per Carme Matas

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 17:29
 
Lèxic il·lustrat català-xinès
Autoria
 • Liao Yanping, M. Dolors Sabater, M. Dolors Permanyer
Editorial
 • Maguregui 文 Ediciones.


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • De consulta
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Vocabulari bàsic agrupat en blocs temàtics.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 28 March 2011, 14:52
 
Lletra per lletra
Autoria
 • Ramon Raventós
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil (per a l'alumnat en general)
 • Primària (per a l'alumnat nouvingut)
Data
2007
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Activitat en línia que consisteix a ordenar les lletres per formar la paraula del nom de l'objecte que surt a la pantalla. Hi ha cinc grups d'imatges: objectes de l'escola, joguines, peces de vestir, fruites i verdures.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

M

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:58
 
mapes_vius_1.png
Autoria
 • Lingua Món Casa de les Llengües
EditorialTipus de recurs
 • Generador
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • B1: Llindar usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aplicació interactiva que possibilita la cerca d’informació i creació de mapes sobre :

- les llengües territorials que es parlen a cada estat del món
- els territoris on es parlen les diverses llengües del món.

Es distingeix entre llengües oficials i territorials i s’indica el nombre de parlants. També indica si les diverses llengües cercades es parlen a la zona territorial Mediterrània i si són llengües de la nova immigració de Catalunya .
Els mapes es poden desar , com a usuaris registrats i hi ha un apartat per proposar activitats.
Trobareu també mapes predefinits de les Llengües dels Estats de la Unió Europea, Llengües Internacionals i els Dialectes del Català.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Imatge Maria Dolors Martos Gómez
per Maria Dolors Martos Gómez - Monday, 17 January 2011, 15:01
 
Mosaic
Autoria
 • Emilia Balagueró, Maria Barrachina, Mirella Fuentes, M. del Mar Gracia, Cristina Homs, Ederlinda Rubio
Editorial
 • Castellnou edicions


Tipus de recurs
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Mosaic és un recull de textos de diferents característiques per proporcionar un recurs per a l'aprenentatge inicial del català.
Accés a la guia didàctica
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 18:15
 
Mud de mots
Autoria
 • Lluís Rius Oliva
Editorial
 • Idmon, Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Alumnat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aplicació per a treballar el vocabulari de diferents camps semàntics, i en diferents nivells de dificultat. Permet l'autocorrecció dels exercicis.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

N

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 25 March 2011, 11:26
 
Nexe
Autoria
 • López Gutiérrez, M. Dolors; Sala Molist, Josep; Bassolí, Pau [il·lustrador].
Editorial
 • Casals


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions
Sèries publicades: Sèrie blava, verda y groga
Descripció del recurs
Català inicial per a l'alumnat que acaba d’arribar a Catalunya.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

O

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 16:43
 
On és l'Ona?
Autoria
 • Maria Josep Casajuana; Jordi Martínez; Imma Parra
Editorial
 • Edicions l'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions
El professorat té a l'abast, en la pàgina web de l'editorial, unes orientacions didàctiques que li permetran organitzar la progressió de les activitats i avaluar convenientment el treball oral de l'alumnat.
Descripció del recurs
És un llibre destinat a la pràctica oral de la llengua. Presenta, en una trentena de capítols breus, la història de la desaparició d'una cantant de rock. Mentre l'alumne observa les peripècies d'una sèrie de personatges i participa en la investigació, es van creant situacions quotidianes i jocs que el conviden a expressar-se oralment en català tot practicant les principals funcions comunicatives de la llengua.
És un material dinàmic, que té com a eix la participació constant de l'alumnat i que combina diversos tipus de treball: individual, per parelles, en petits grups i en grup classe.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

P

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 28 March 2011, 14:32
 
Paraules
Autoria
 • Ramon Raventós
EditorialTipus de recurs
 • Activitat en línia
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Infantil (per a l'alumnat en general).
 • Primària (per a l'alumnat nouvingut)
Data
2007
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Activitat en línia que consisteix a triar d'entre quatre paraules escrites del mateix camp semàntic, la que defineix l'objecte que surt en pantalla. Hi ha cinc grups d'imatges: objectes de l'escola, fruites, verdures, peces de vestir i joguines.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 1 April 2011, 17:01
 
Pla d'acollida matemàtica
Autoria
 • Sergio Gracia Cantador
  Claudi Alsina i Català (supervisor)
EditorialTipus de recurs
 • Complementari
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest Web ofereix un ampli ventall de recursos i materials per als docents i per als alumnes nouvinguts de l'ESO, amb l'objectiu de poder portar a terme l'acollida matemàtica d'aquest alumnat.

El contingut es presenta estructurat en set blocs: activitats, vocabulari, maleta (on es suggereixen materials per manipular), famílies, metodologia, països d'origen i el racó de l'alumne. A més, cadascun d'aquests blocs es diversifica en altres apartats. Per exemple, el bloc d'activitats inclou: models d'activitat, activitats amb jocs, activitats amb història, activitats culturals d'aquí, activitats culturals d'arreu i activitats per blocs i cursos i activitats per competències.

Cal destacar l'ampli recull d'enllaços d'interès que es recullen com a complement de cadascun dels apartats. A més, a la pàgina d'inici també es faciliten d'altres enllaços relacionats amb l'acollida de l'alumnat nouvingut en general.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

Q

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:46
 IDENTIFICACIÓ
Autoria
 • Sílvia López Romero
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l’Aula d’Acollida per treballar continguts del tema Identificació Personal.
Les preguntes plantegen activitats relacionades amb els països d’origen dels nois i noies i de descripció del cos , l’aparença física i els vestits.
La Gran Pregunta és una proposta de treball cooperatiu .
Als materials de suport hi ha proposades activitats dels recursos GALI i MUT DE MOTS.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Sunday, 18 December 2011, 19:36
 
Quaderns Virtuals
Autoria
 • Xtec (projecte col·laboratiu)
EditorialTipus de recurs
 • Eina d'avaluació
 • Exercicis/activitats
 • Projecte col·laboratiu
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
 • B2: Avançat usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Infantil
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
 • Cicles Formàtius Grau Superior
 • Adults
Data
2007-...
Extensió
232 quaderns virtuals
Observacions

Descripció del recurs
Quaderns Virtuals (QV) és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d’Edu- cació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educatius la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

S

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 17:41
 
Som-hi?
Autoria
 • Marta Corominas, Núria Medina, Núria Plana, Mariona Pous (adaptació)
Editorial
 • Edicions l'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L’objectiu del llibre és el de donar un seguit de pautes per dur a terme activitats i jocs que permetran engrescar els alumnes a aprendre i utilitzar el català.

El llibre conté les instruccions per a realitzar cada joc: procediment, material, nombre de jugadors... i dos annexos fotocopiables (en blanc i negre i a color) amb tot el material per dur a terme els jocs: cartes, taulers, mapes, exercicis fotocopiables...

Els jocs estan organitzats en nou temes: abecedari, números, colors, mesos, ordinals, dades i dates, ciències socials, vocabulari general i un joc a partir d’un conte.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

T

Imatge Maria Dolors Martos Gómez
per Maria Dolors Martos Gómez - Tuesday, 18 January 2011, 18:24
 
Taller de cuina
Autoria
 • Marta Folguera, Carme Mata, Imma Marimón, Ester Catalán (mestres) Montse Ardid (Assessora Lic)
EditorialTipus de recurs
 • Bona pràctica
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2009
Extensió

Observacions
Experiència aportada per Montserrat Ardid (Assessora Lic)
Descripció del recurs
A l’aula d’acollida de l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona, els divendres fa molt bona olor. Al passadís arriba una oloreta de xocolata, de pastís, de fruita.... els nois i noies d’acollida fan un taller de cuina i preparen uns menjars boníssims. Parlen dels ingredients, de la manera de fer el plat, van a comprar al mercat, preparen la recepta de la setmana, la cuinen, se la mengen i, a més, conviden als companys i mestres de l’aula ordinària mentre els expliquen com ho han fet.

És una experiència molt reeixida i per això la volem compartir. Pengem un document on s’explica i també la programació de l’activitat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 1 April 2011, 17:02
 


     
 
 
 
   
 
 
Tot un curs
Autoria
 • Programa "Tot un món"
  Producció: TVC (Televisió de Catalunya)
Editorial
 


Tipus de recurs
 • De consulta
Tema d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2007
Extensió
5 min.
Observacions
 
Descripció del recurs
El programa "Tot un món" segueix una noia russa durant tot un curs, des de la seva arribada a l'aula d'acollida fins a la incorporació a la classe ordinària.

La Salina Makoeva és de Rússia, té tretze anys i es va incorporar a l'aula d'acollida de l'Institut d'Educació Secundària Flos i Calcat de Barcelona a l'inici del curs.

La Pilar Soler, professora de l'aula d'acollida, n'ha fet el seguiment durant el curs. El capítol mostra, mitjançant les opinions de la Pilar i de la Salina, l'evolució que ha fet aquesta nova alumna i el nivell de domini de la llengua que assoleix durant tot el curs.Autoria: Programa "Tot un món"
Producció: TVC (Televisió de Catalunya)
 
 


Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 19:33
 
Autoria
 • Miquel Àngel Essomba
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • B1: Llindar usuari independent
 • B2: Avançat usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
 • Cicles Formàtius Grau Superior
Data
2007
Extensió
Nombre de pàgines: 121
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 4
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
A partir del programa del mateix títol de Televisió de Catalunya, aquest material vol acostar el fenomen migratori a les aules des d'un enfocament que defuig l'alarmisme i la falsa tolerància.

En una primera part, adreçada als equips docents , s’hi recull:

• Informació rellevant sobre l’encaix de les propostes didàctiques en el currículum educatiu.

• Orientacions bàsiques per al desenvolupament de les propostes didàctiques.

• Un apartat amb informació complementària que conté un glossari, referències bibliogràfiques i webs d’interès.

En una segona part es presenten les activitats per treballar amb l’alumnat, dividides en tres nivells:

• Nivell de CONEIXEMENT: elaborat per a nois i noies del cicle superior de Primària i primer cicle d’ESO. Planteja activitats que,partint del programa televisiu, pretenen acostar informació sobre la realitat de la immigració a Catalunya.

• Nivell de COMPRENSIÓ: elaborat per a nois i noies del segon cicle d’ESO. Es proposa un enfocament des de l’anàlisi de l’impacte de la realitat migratòria en el país, les
problemàtiques que genera i les alternatives que s’hi intueixen.

• Nivell d’ACCIÓ SOCIAL: elaborat per a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius.La intenció d’aquest tercer nivell és que l'alumnat aprofundeixi en els models de societat i
l’ordenament jurídic que caldria per assolir una societat amb altes quotes de benestar i convivència per a tots i entre tots.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 19:59
 
Autoria
 • Miquel Àngel Essomba
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • B1: Llindar usuari independent
 • B2: Avançat usuari independent
Destinataris
 • Alumnat
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Batxillerat
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
 • Cicles Formàtius Grau Superior
 • Adults
Data
2010
Extensió
Nombre de pàgines: 127
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 10
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest material didàctic és la segona part del material Tot un Món editat l'any 2007 sobre el mateix programa televisiu. Si bé en la primera part existia una clara orientació cognitiva en el conjunt de les propostes de treball, en aquesta segona s'ha introduït una dimensió més socioafectiva.

El material didàctic consta de dues parts, una adreçada al professorat amb orientacions didàctiques i l’altra adreçada a l’alumnat.
Cada part es divideix en tres nivells,
segons l’alumnat destinatari:

Nivell 1. S’adreça als nois i noies del cicle superior de l’educació primària i el primer cicle de l’ESO.
La finalitat bàsica consisteix a fomentar una receptivitat sobre els temes relacionats amb la immigració
des d’una actitud d’empatia.

Nivell 2. S’adreça a nois i noies del segon cicle de l’ESO La finalitat bàsica consisteix a generar una actitud de resposta davant de les problemàtiques associades a la realitat de la immigració, partint de
l’estudi de casos .

• Nivell 3. S’adreça a nois i noies que estudien el batxillerat o cicles formatius. També es pot aplicar al treball amb persones adultes. La finalitat bàsica consisteix a generar una actitud de valoració davant de les problemàtiques associades a la realitat de la immigració.

Les orientacions per al professorat tenen una estructura comuna:
• Orientacions generals
• Seqüència didàctica
• Idees clau
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

U

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Friday, 1 April 2011, 17:04
 
Un poema i 13 llengües
Autoria
 • Marco Fragoso i Vázquez
EditorialTipus de recurs
 • Projecte col·laboratiu
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L'autor ens presenta en aquest web una experiència educativa adreçada als alumnes de l'aula d'acollida d'educació primària en format pdf.

L'experiència consisteix en la traducció, recitació i exposició del poema "La primavera" de la Núria Albó a les 13 llengües maternes del Centre.

Alguns dels objectius d'aquesta proposta són els d'apropar l'aula d'acollida al Centre, conèixer les diferents llengües maternes de l'escola i conscienciar als alumnes de la seva importància, participar en les festes dels Centre i cercar i tractar la informació de manera adequada.

Entre els punts forts de l'experiència es troben la col·laboració de les famílies, la participació més activa dels alumnes nouvinguts a les festes i al Centre, a més de recollir i donar a conèixer la gran diversitat cultural de l'escola.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:29
 
UNITATS ADAPTADES
Autoria
 • Montserrat Alsius
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Orientacions didàctiques
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions
L'autora va actualitzant cada curs la proposta d'activitats i recursos.
Descripció del recurs
Aquets recurs està format per dos blocs :

• Unitats adaptades de Ciències Socials per l’alumnat de Cicle Superior i 1r d’ESO.
Els materials de cada unitat, quadernets en format PDF , contenen un apartat d’informació i un altre d’activitats.

Unitats adaptades
QUÈ ÉS LA HISTÓRIA ? , LA PREHISTÓRIA , L’EDAT ANTIGA , L’EDAT MITJANA , ELS CLIMES I LA VEGETACIÓ, EL RELLEU I L’AIGUA, LA POBLACIÓ , ORIENTACIÓ I REPRESENTACIÓ DE L'ESPAI.

• Proposta per adaptar les Ciències Socials a l'alumnat nouvingut.
Les estratègies que proposa l’autora fan referència a les característiques bàsiques de l’adaptació curricular significativa, a les capacitats lingüístiques de l'alumnat i la selecció de continguts.

Hi ha també exemples d’adaptacions de temes de Ciències Socials per alumnat de Primària i Secundària :
- Migracions i Estructura de la Població , 2n ESO .
Selecció de continguts i activitats del llibre de text, prèvia selecció d'objectius.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

V

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:52
 
vincles 2
Autoria
 • Vincles 1 Autora: M. Josep Simó i Peralta, amb la col•laboració de Dolors Juanola i Terradellas.
  Vincles 2 Autora: M. Josep Simó i Peralta, amb la col•laboració de Dolors Ferrer i Canadell i M. José Sánchez Merino.
  Vincles 3 Autores: Elisabeth Dòria Bozzo ,Dolors Ferrer Canadell i M. José Sánchez Merino.
I•lustracions: Imma Pla
Editorial
 • Generalitat de Catalunya , Departament d’Educació


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Llibre de Text
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1:Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu

Data
Vincles 1 2002[primera ed.],2004 [segona ed.]
Vincles 2 2004 [primera edició]
Vincles 3 2006 [primera edició
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Els llibres Vincles han estat elaborats a partir de la programació de llengua catalana per a alumnat nouvingut, la qual segueix les pautes establertes al llibre "Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys" (Departament d'Educació, 1995).

La programació està estructurada en cinc àrees (Els altres i jo; Aquí i allà; Fets, accions, estats; Abans, ara, després, i Potser).

El projecte total de Vincles comprèn l'edició de cinc volums, cadascun dels quals desenvoluparà una de les cinc àrees de la programació

Les edicions dels llibres són a la mediateca dels CRPs i també es poden descarregar en format PDF de l'Espai LIC.

Vincles 1 : ELS ALTRES I JO
Vincles 2: AQUÍ I ALLÀ
Vincles 3: QUÈ FAS?


Altres recursos de la SÈRIE VINCLES :

Material interactiu

CD d'audio Vincles 1 i 2
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 21:01
 
interactiu vincles
Autoria
 • Vincles 1: M. Josep Simó i Peralta,amb la col•laboració de Dolors Juanola i Terradellas
  Disseny gràfic:Enric Muñoz,Il•lustracions:Imma Pla Interactius: ARGUS*INTERNET INTRANET i edu365.cat
 • Vincles 2: M. Josep Simó i Peralta,amb la col•laboració de Joana Fornells i Tina Rodríguez
  Vincles 3: Elisabeth Dòria Bozzo, Dolors Ferrer Canadell i M. José Sánchez Merino.
Disseny gràfic :Enric Muñoz,Il•lustracions:Imma Pla Animació i interactius: NEOGRUP MANAGENT SL
Editorial
 • Generalitat de Catalunya,Departament d'Educació Projectes TIC per a l'educació. Edició web


Tipus de recurs
 • Curs interactiu
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aquest interactius formen part del conjunt de materials Vincles, que té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).

Els tres blocs s'estructuren en cinc unitats , dividides en lliçons amb exercicis.

Vincles 1 : ELS ALTRES I JO
Vincles 2: AQUÍ I ALLÀ
Vincles 3: QUÈ FAS?


Les activitats es relaciones amb les dels llibres de text de la mateixa sèrie.
Per respectar la diversitat de ritmes d'aprenentatge, els materials interactius s'han dissenyat de manera que els nois i les noies puguin utilitzar-los amb autonomia, ja que només són necessàries habilitats bàsiques en l'ús de les TIC.

Altres recursos de la SÈRIE VINCLES :

CD de l'audio Vincles 1 i 2
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 21:14
 
l¡amones
Autoria
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Secretaria de Política Lingüística.
Guia didàctica
Coordinació : Montserrat Gimeno
Elaboració: Imma Canal, Anna Prunés, Joana Fornells i Lídia Verdeny
Disseny i il·lustració:Marta Pau
EditorialTipus de recurs
 • Complementari
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària obligatòria(ESO)
 • Adults
Data
2007
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Col•lecció de deu làmines per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic.
Les làmines s'han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

La guia proposa diverses activitats , per treballar les habilitats lingüístiques de l'alumnat, a partir de cada làmina.

El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis.

El format per descarregar-les és PDF, tant amb els noms impresos com sense.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 21:16
 
l'amina aranés
Autoria
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.
Secretaria de Política Lingüística
EditorialTipus de recurs
 • Complementari
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data
2007
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Col•lecció de sis làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic. Les làmines s'han elaborat a partir de la publicació Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.
El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis.
El format per descarregar-les és PDF, tant amb els noms impresos com sense.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:36
 
VOCABULARI
Autoria
 • GENERALITAT DE CATALUNYA.
  Secretaria de Política Lingüística.
EditorialTipus de recurs
 • De consulta
 • Complementari
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

El recurs està estructurat en dues parts. Una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu.

El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il•lustració i estan agrupades per temes (l’escola bressol, l’escola d’adults, la farmàcia, les herbes i les espècies, els àpats, etc.).
El centre d’interès a què correspon cada làmina es troba en català, castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi.

Els materials estan disponibles en format PDF.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 21:10
 
Comencem a parlar
Autoria
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.
  Secretaria de Política Lingüística
EditorialTipus de recurs
 • Complementari
 • De consulta
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
 • Famílies
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data
2003
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d'arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

Aquest recurs és un complement de Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.

Les converses que conté estan agrupades pels temes següents:

les persones, els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure.

Els diàlegs de cada conversa es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

X

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 21 March 2011, 13:59
 
Xarranca
Autoria
 • Clara Balaguer i Oirol Ripoll
Editorial
 • Secretaria General de Juvetut del Departament de la Presidència; Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura; Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Educació primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2002
Extensió

Observacions
Material en format PDF
Descripció del recurs
Aquest material pretén reforçar el procés d'aprenentatge oral de la llengua catalana. Està basat en el principi d'aprendre jugant, ja que es tracta d'un material que combina la creativitat i la vivesa del joc amb la voluntat de treballar estructures lingüístiques de la vida quotidiana.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 22 March 2011, 17:51
 
xerrim-xerram
Autoria
 • Andreu Cardo, Anna Català, Mariona Pous (adaptació)
Editorial
 • Edicions l'Àlber


Tipus de recurs
 • Exercicis/activitats
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2008
Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Planteja un treball bàsicament oral mitjançant activitats de reconeixement, repetició i producció de vocabulari. Degut a la seva naturalesa estrictament gràfica, les targes poden ser utilitzades com a reforç, ampliació i consolidació de vocabulari, ja que són una eina potent que dóna suport visual a l’aprenentatge de noves paraules.
Xerrim-Xerram està format per dos volums:
- la guia didàctica que conté les explicacions de les activitats que es poden realitzar amb les targes de vocabulari i un índex alfabetitzat del vocabulari que es pot treballar.
- el volum de targes de vocabulari que aplega un total de 220 targes, en format A5, impreses a tot color.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
TOTES


Theme by NewSchool Learning