Directe a:  KlaustreKampusKalidoscopi Kitxalla
RSS Versió per imprimir

Logo LICÀnkora
Recursos educatius per a l'atenció a la diversitat lingüística i cultural
cua

Assistent:Ajuda


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES
Ordenació actual Nom (ascendent) Ordena per: Cognoms | Nom canvia a (descendent)

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

Conxita

Conxita Ricarte Fillola

Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:10
 
Associacio_de_Lectura_facil.png
Autoria

EditorialTipus de recurs
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L’Associació de Lectura Fàcil recolza projectes de creació, adequació i difusió dels materials (llibres, documents, webs...) adreçats a les persones que , per motius diversos, mostren dificultats lectores i/o de comprensió .

A la seva web hi ha informació sobre:
A qui s’adreçen els materials de LF ?
Com fer un text de LF?
Càtaleg de llibres de LF
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:25
 
cacera_hivernNA.png
Autoria
 • Núria Alart
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada als alumnes de l’Aula d’Acollida per treballar continguts del tema L’hivern.
Es treballen les característiques bàsiques de l’hivern a Catalunya i la festa de Carnestoltes.
Les preguntes són senzilles i els recursos de consulta que ens ofereix són de format divers: vídeos, webs per cercar informació reculls de dites i endevinalles, cançons...
La Gran Pregunta relaciona els continguts treballats amb els països d’origen dels nois i noies i amb Catalunya.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:35
 
Autoria
 • Ricard Benito Pérez Sheila González Motos
Editorial
Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs

Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió
Nombre de pàgines: 82
Observacions
Col·lecció: Informes Breus Núm.: 28

La publicació es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest informe fa una anàlisi del recurs que en els darrers anys s’ha configurat com el principal dispositiu d’atenció a l’alumnat d’origen estranger als centres de secundària: les aules d’acollida.

Els autors analitzen com s'han portat a terme , en diferents centres educatius, les avaluacions inicials, l'aproximació a l'entorn personal i familiar dels nous alumnes, l'assignació de nivell i d'horari d'aula d'acollida, la previsió dels plans individuals intensius i els diferents models de transició a l'aula ordinària.

Així, a partir de la detecció del punts forts i febles de les diferents actuacions , s'intenten posar en relleu- en forma d'orientacions- aquelles pràctiques i dinàmiques que poden facilitar una millor escolarització de l'alumnat estranger als centres de secundària, posant especial atenció als processos de transició de l'aula d'acollida a l'aula ordinària.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:56
 
Autoria
 • Mònica Barrieras, Pere Comellas, Mònica Fidalgo, M. Carme Junyent i Virgínia Unamuno
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Informatiu
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2009
Extensió
Nombre de pàgines: 138
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 8
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquesta publicació parteix del convenciment que la diversitat lingüística és una riquesa en el nivell global i en el local, en la dimensió personal i en la col•lectiva.

Sobre aquesta valoració es formula una proposta que es basa en el coneixement i el reconeixement de la diversitat lingüística de l'alumnat.
Tot postulant que la diversitat lingüística és l'eix vertebrador d'una proposta escolar inclusiva i transversal, aquesta guia ofereix eines, idees i principis per al treball orientat a la incorporació pràctica de les competències plurilingües i de tots els sabers lingüístics dels alumnes.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:47
 
diari interactiu
Autoria
 • Margarida Roca
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Lectura adaptada
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
Gener de 2006
Extensió

Observacions
Imatges cedides per la editorial EUMO
Descripció del recurs
Proposta en línia d’activitats per treballar la lectura adaptada del Diari d’Anna Frank .

El text adaptat és " El diari d'una noia" , de la col.lecció Català Fàcil de l'editorial EUMO.

El recurs interactiu està estructurat en els següents apartats:

- Qui l'ha escrit?
- Abans de llegir
- Mentre llegeixes
- Després de llegir


Als dos primers apartats es proposen textos i activitats senzilles per conèixer :

- les característiques d'un diari personal
- la biografia de l’autora
- el context històric de la novel.la


Al tercer , hi ha tres qüestionaris per treballar la comprensió del text adaptat .
El quart,en format Quadern Virtual, conté dos qüestionaris per repassar els continguts de la unitat.

El material forma part de les Propostes de Lectura de Secundària de l’Edu 365.cat ( activitats de Nivell de dificultat 1).
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 20:48
 
Anna_Frank.png
Autoria
 • Henar Morera Velázquez
  Margarida Roca Herrera
  Il.lustracions Arian Morera
EditorialTipus de recurs
 • Exercicis/activitats
 • Lectura adaptada
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
SEMINARI "El gust per la lectura" 2005–2006
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
Servei d’Ensenyament del Català
Extensió
30 pàgines
Observacions

Descripció del recurs
Proposta d’activitats del Diari d’Anna Frank, que parteix de dos textos:

-la versió completa del llibre en l’edició de 2003

-la versió reduïda de l’editorial EUMO El diari d’una noia, de la col•lecció Català fàcil.

Les activitats es plantegen per treballar la comprensió lectora del text , tant pel que fa a la versió completa com en la versió adaptada.
Als enunciats s’indica si són apropiats per als qui han llegit la versió completa (VC) o la versió reduïda (VR).

Les activitats s’estructuren en tres parts:
1. En començar la lectura
2. Mentre llegim
3. Després de la lectura


Al primer bloc es plantegen activitats per conéixer el context històric de l'obra. A la segona, hi ha les activitats de comprensió i, a la tercera, les que promuen la reflexió personal sobre els fets que s'expliquen al text.

Aquesta proposta és la segona del dossier "DIARIS", que té com a finalitat treballar la literatura memorialística i autobiogràfica amb els alumnes de segon cicle de Secundària.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:33
 
La SIRENA
Autoria
 • Lluïsa Mañanas i alumnat de l'aula d'Acollida de l' Escola Cascavell.
EditorialTipus de recurs
 • Projecte col·laboratiu
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data
Curs 2008-2009
Extensió
3 minuts i 20 segons
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo mostra el procés seguit per a l’elaboració del conte La Sirena i les Pomes, una de les activitats proposades a la web "una mà de contes" en la que el curs 2008-2009 han participat els nens i nenes de l’Aula d’acollida de l'Escola Cascavell de Sant Adrià de Besòs. L’experiència inclou activitats de llengua oral i escrita , ús de les TIC i expressió artística.
Al bloc "una mà de contes" es comenta també l’activitat i hi ha l'enllaç amb el conte realitzat.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:38
 
16_FMatlas_bordes.png
Autoria

EditorialTipus de recurs
 • Generador
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A2: Bàsic usuari bàsic
 • B1: Llindar usuari independent
Destinataris

Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Aplicatiu gratuït per crear activitats de georeferenciació de forma col.laborativa, mitjançant Google Maps.
A les localitzacions dels llocs escollits, es poden afegir enllaços, text, imatges i multimèdia . També podem publicar-los ,amb el codi embed que generen als blocs , wikis i altres recursos web.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:57
 
Autoria
 • Marta Comas, Encarna Molina i Mònica Tolsanas
Editorial
 • Eumo.Fundació Jaume Bofill.


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Informatiu
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data
2008
Extensió
Nombre de pàgines: 126
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural
Núm.: 6
El llibre es pot descarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest llibre té com a finalitat explorar les trajectòries d'incorporació social dels fills i filles de famílies de la «nova» migració, centrant-se en la construcció de la seva identitat des d'una òptica educativa.
El llibre parteix d'una sèrie de retalls de vida que il•lustren la diversitat de situacions amb què es troben aquests joves.
Uns capítols tenen una orientació més pragmàtica, altres pretenen informar o ajudar a la reflexió i a la formació, per donar un cop de mà al professorat que, ja sigui des de les tutories personalitzades o com a professors i professores, conviuen amb aquests infants i joves.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Sunday, 27 March 2011, 18:11
 
Autoria
 • Francesc Carbonell
Editorial
 • Eumo. Fundació Jaume Bofill


Tipus de recurs
 • Informatiu
 • De consulta
Temes d'aprenentatge de la llengua

Destinataris
 • Professorat
 • Famílies
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data
2006
Extensió
110 pàgines
Observacions
Col•lecció: Conciutadania Intercultural Núm.: 1

El llibre es pot desacarregar en format Pdf.
Descripció del recurs
Aquest llibre exposa les actituds i les actuacions més convenients perquè l'acollida, especialment en el context educatiu, faciliti un desenvolupament òptim dels processos d'adaptació i d'inserció social de l'alumnat nouvingut.
L'autor del llibre entén l'acollida com una actitud humana intrínseca al fet educatiu, que ha de presidir un conjunt d'actuacions i d'estratègies adreçades a afavorir la plena integració de tot l'alumnat als centres.
Així al llibre proposa, a partir d'exemples, diverses pràctiques formatives i informatives per ajudar a desenvolupar l'autonomia de les persones nouvingudes i a millorar la convivència de tots plegats.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES


Theme by NewSchool Learning