Directe a:  KlaustreKampusKalidoscopi Kitxalla
RSS Versió per imprimir

Logo LICÀnkora
Recursos educatius per a l'atenció a la diversitat lingüística i cultural
cua

Assistent:Ajuda


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

A

Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Monday, 28 March 2011, 14:09
 

A L'ABAST. Comunicació bàsica en llengua catalanaA l'abast
Autoria
 • Conselleria d'Educació i Cultura.
  Direcció general de política Lingüística.
Editorial
 • Govern de les Illes Balears.


Tipus de recurs
 • Portal
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Adults
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
A l'abast és un material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que tenen inquietud per acostar-se a la realitat lingüística i cultural de la llengua catalana.

Aquesta pàgina web vol facilitar l'adquisició d'una sèrie de recursos útils per a la comunicació bàsica en llengua catalana.

Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana. Posa a l'abast de l'aprenent les frases en català i la traducció al costat. La persona interessada pot triar la traducció en nou llengües diferents: castellà. anglès, japonès, xinès, rus, alemany, francès, basc i romanès. També permet escoltar la pronunciació d'aquestes frases amb veu masculina i femenina.

Per acabar, dir que també ofereix una gran varietat de materials i recursos lingüístics accessibles a través d'Internet per ampliar coneixements.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:27
 
Anem a comprar
Autoria
 • Jesús Nogués Noguera
EditorialTipus de recurs
 • Caceres del tresor
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
Nivell educatiu
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
Cacera del Tresor adreçada a l’alumnat de l’Aula d’Acollida de Cicle Superior de Primària i de Primer Cicle d’ESO. Aquesta Cacera del Tresor té com a objectiu fomentar l’aprenentatge del tema de les Compres.

La proposta de treball planteja un viatge pel món de les compres i les botigues. Les preguntes que estructuren la tasca plantegen una gran varietat d’activitats i de recursos. També es contemplen diferents nivells d’aprenentatge en algunes activitats. La gran pregunta proposa un activitat pràctica de síntesi dels continguts treballats.

Els materials de suport posen a l’abast de l’alumnat una gran varietat d’activitats i recursos: ús del processador de textos, vídeos, imatges, tècniques de dibuix, diccionari en línia, activitats clic, treball de camp, etc.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:28
 
Antecipació continguts de medi social
Autoria
 • CEIP Nadal de Sant Feliu de Llobregat
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Orientacions didàctiques
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
Data
2006
Extensió
11 min.
Observacions

Descripció del recurs
Experiència adreçada al mestre de l'aula d'acollida de primària.

L'experiència que recull aquest vídeo proposa com a bona pràctica, a l'aula d'acollida, l'antelació de continguts de Medi Social.

L'objectiu de la proposta és anticipar continguts i el lèxic bàsic de l'àrea per tal de poder afavorir la incorporació i seguiment d'aquest alumnat a l'aula ordinària, ajudant-los a entendre millor les explicacions i la realització de les activitats.
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Conxita
per Conxita Ricarte Fillola - Monday, 22 November 2010, 21:10
 
Associacio_de_Lectura_facil.png
Autoria

EditorialTipus de recurs
 • Llibre de lectura
Temes d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
 • A2: Bàsic usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària-cicle mitjà
 • Primària-cicle superior
 • Secundària Obligatòria (ESO)
 • Cicles Formàtius Grau Mitjà
Data

Extensió

Observacions

Descripció del recurs
L’Associació de Lectura Fàcil recolza projectes de creació, adequació i difusió dels materials (llibres, documents, webs...) adreçats a les persones que , per motius diversos, mostren dificultats lectores i/o de comprensió .

A la seva web hi ha informació sobre:
A qui s’adreçen els materials de LF ?
Com fer un text de LF?
Càtaleg de llibres de LF
Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:
Cristóbal Martín Román
per Cristóbal Martín Román - Tuesday, 29 March 2011, 12:36
 
centre acollidor CEIP Drassanes
Autoria
 • CEIP Drassanes de Barcelona
Editorial
 • Departament d'Educació


Tipus de recurs
 • De consulta
 • Orientacions didàctiques
Nivell d'aprenentatge de la llengua
 • A1: Inicial usuari bàsic
Destinataris
 • Alumnat nouvingut
 • Professorat
Nivell educatiu
 • Primària
Data
2006
Extensió
11 min.
Observacions

Descripció del recurs
Aquest vídeo mostra com desenvolupa i s'organitza el centre CEIP Drassanes de Barcelona per atendre l'arribada d'alumnat nouvingut.

Alguns dels elements que es descriuen són la importància que té la rebuda inicial, on hi ha d'haver un temps i un espai per a les famílies i un altre per als mestres, i com la porten a terme ells. També s'incideix en els dos grans objectius que defineixen la seves actuacions: les competències bàsiques d'aprenentatge i la consecució d'habilitats socials bàsiques d'integració i relació.

A nivell pràctic, es detalla una sessió de l'aula d'acollida, detallant la metodologia emprada, aportant els suports, recursos i estratègies més adients i d'altres suggeriments per poder donar resposta a la diversitat de l'alumnat nouvingut.

Compartir: Twitter La Tafanera MyYahoo Technorati Digg Facebook Delicious Men�ame Myspace Fresqui
 
Paraula o paraules clau:

Theme by NewSchool Learning